ЗАРЕЖДАНЕ

DANI VANGELOV

АБИТУРИЕНТСКИ ФОТОСЕСИИ

Запазете последните мигове с вашия клас и приятели, запечатайте красивото изпращане и тържеството на вашият неповторим бал.

Какво получавате?
Получавате всички професионално обработени снимки на онлайн линк, от който можете да си свалите всички файлове, по женалние може и на флашка или диск.